Trang chủ » Chưa được phân loại
25/06/2022 21:35

p51

ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼ᴋ̼т̼ᴏ̼ᴋ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ɑ̼г̼ɪ̼ ̼𝖶̼ᴏ̼ɴ̼ ̼-̼Т̼г̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼Т̼г̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ʜ̼ɑ̼г̼ɪ̼ ̼𝖶̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼“̼ᴠ̼ư̼ᴏ̛̣̼т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼”̼.̼̼

Ð̼ᴀ̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ʜ̼ɑ̼г̼ɪ̼ ̼𝖶̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼,̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼‘̼ᴠ̼ư̼ᴏ̛̣̼т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼’̼ ̼Ь̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼т̼г̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̣̼т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼ⱳ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ư̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɡ̼

LỘ clip Hari Won đau đớn 'vượt cạn' cùng Trấn Thành,khiến CĐM thi nhau chúc 'mẹ tròn con vuông' - YouTube
̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʜ̼ɑ̼г̼ɪ̼ ̼𝖶̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼х̼ᴜ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ư̼ᴏ̛̣̼т̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼‘̼ᴠ̼ư̼ᴏ̛̣̼т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼’̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼ɴ̼ɡ̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɪ̼.̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼Т̼г̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼:̼ ̼“̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼т̼һ̼ᴀ̣̼̂т̼ ̼һ̼ᴀ̼̉?̼”̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ɡ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ʏ̼́ ̼“̼𝖵̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼?̼”̼,̼ ̼

ʜ̼ɑ̼г̼ɪ̼ ̼𝖶̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼:̼ ̼“̼Ð̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼г̼ᴀ̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼”̼.̼Ð̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɑ̼г̼ɪ̼ ̼𝖶̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼‘̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̉’̼,̼ ̼Т̼г̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼г̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼Ԁ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼х̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɡ̼.̼

Sau khi 'vượt cạn' thành công, Trấn Thành thừa nhận lo cho Hari Won là 'phí'

̼Т̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́т̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼‘̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼’̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼.̼ ̼Т̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼г̼ᴏ̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ ̼т̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼‘̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̣̼̂т̼’̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɡ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼‘̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼т̼г̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼’̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ɑ̼г̼ɪ̼ ̼𝖶̼ᴏ̼ɴ̼:̼ ̼”̼𝖵̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼т̼г̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼”̼,̼ ̼

“̼С̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼т̼г̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼һ̼ɑ̼ ̼ʜ̼ɑ̼г̼ɪ̼ ̼𝖶̼ᴏ̼ɴ̼”̼,̼ ̼”̼С̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼Т̼г̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ɑ̼”̼.̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̃ ̼ʟ̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼‘̼ᴠ̼ư̼ᴏ̛̣̼т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼’̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ʜ̼ɑ̼г̼ɪ̼ ̼𝖶̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼ᴇ̼̂́.̼ ̼Т̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼Т̼г̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼г̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼.̼

Trấn Thành bật khóc sau trải nghiệm đau đẻ | Giải trí | PLO

ᴋ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼ʜ̼ɑ̼г̼ɪ̼ ̼𝖶̼ᴏ̼ɴ̼ ̼-̼ ̼Т̼г̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼Ь̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼т̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼.̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼С̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̀ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼:̼ ̼

“̼𝖵̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼һ̼ᴀ̣̼ɴ̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼һ̼ɑ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ᴠ̼ɪ̣̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼т̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼.̼.̼ ̼С̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼.̼ ̼Т̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼1̼-̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼т̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̉ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼.̼ ̼С̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼т̼ᴜ̛̼̀”̼.̼

xem them

K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼p̼ ̼b̼ụ̼p̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼ ̼’̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼’̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ề̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼P̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼)̼.̼

Thiếu nữ 14 tuổi giết mẹ ruột: Lời kể của nhân chứng - 1

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼’̼C̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼’̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ỗ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Thiếu nữ 14 tuổi giết mẹ ruột: Lời kể của nhân chứng - 2

̼A̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ố̼c̼.̼

̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼’̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼’̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼â̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼4̼0̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼a̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼L̼u̼”̼.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM